Nunc advies en de toekomst

De aanvraag van NUNC voor een structurele subsidie in de periode 2013-2016 werd in het preadvies van de beoordelingscommissie theater als niet-prioritair beschouwd.

Maar zelfs als minister van Cultuur Joke Schauvliege dit advies volgt, en NUNC dus vanaf 2013 geen structurele subsidies meer ontvangt betekent dit geenszins dat NUNC ermee ophoudt, of dat ons artistiek verhaal stopt.

Integendeel, NUNC zal creatieve oplossingen zoeken voor de problemen die in dat geval zouden ontstaan. We blijven inzetten op relevant, esthetisch en krachtig theater.

En dit doen we in 2012 al meteen met het tweede deel van Borgia trilogie.

In oktober 2012 gaat Het Geslacht Borgia II in première te Gent.

En ook in 2013 blijft NUNC theater maken door zijn verhalen, zijn spelers en zijn partners.

NUNC