Fragment Zwerfkei

Mijn vader bestudeerde heel zijn leven

Zwerfkeien

En wij zijn er twee geworden

Levend en wel materiaal

Klaar om onderzocht, gecatalogiseerd geordend te worden

Vader, toe schrijf mij op

Steek mij in uw fichenbak

Vergelijk mij met de anderen

Zet mij in een grafiek

Bepaal mijn waarde

Meet mij

Zet mij op sterk water

Vertel over mijn plaats in de evolutie

Breng mij in kaart

Bepaal mij

Alstublieft?

 

-------

 

Ik vindweinig zo aangenaam als tegen de wind stappen

Tong uit de mond

Iemand die voor mij stapt inhalen

Met de laatste ademkracht een lied zingen

Een opgewekt liedje

Om zo de indruk na te laten

Welke wind?

Welke vermoeidheid?

Nog tien meter

Verder zingen

En dan weten

Ik stap sneller dan jij

Ik voel de wind minder dan jij

Ik ben sterker dan jij

Als door een windhoos gevangen stapt die iemand

Plotseling nog trager

Hij voelt de wind

Meer

Hij is nu zwakker

Dan ik

En dan niet teveel achterom kijken

Ik probeer de schim te zien in etalages vitrines autoramen

Maar de afstand is al te groot

Hij stapt niet meer in dezelfde etalage

Na honderd meter

Durf ik wel weer vol om te kijken

Dan blijkt hij weg

Verdwenen?

Ingeslagen?

Gestopt?

Dan is de overwinning klein

Niets eigenlijk

Want winnen sterker zijn

Tegen iemand die er niet is

Dat is geen winnen

Dat is zelfs geen verliezen

Dat is niets

Dat is zielig, is het niet zo “lieve” vader?

En vermoeid zet ik de tocht verder

Niet meer zo goed wetend waarom ik was beginnen stappen

Ah ja

Naar huis?

Ah neen

Trekt mijn hoofd aan mijn rug of omgekeerd?